Innkalling til årsmøte i Larvik ski

Postet av Larvik Ski den 7. Mar 2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik ski.

Årsmøtet avholdes den 9.4.2016 kl. 1800 på Tanum kulturbarnehage.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.3.2016 til torbjorn.oksefjell@lf-nett.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.larvikski.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.