Beste sportslige prestasjon.

Denne prisen deles ut til en jente eller gutt i aldersgruppen 11 år til og med 16 år. Prisen tildeles den

gutt eller jente som har stått for sesongens beste sportslige prestasjon(er). Det skal særlig legges vekt

på prestasjoner i renn der store deler av Norges beste løpere i årsklassen deltar. Medlemmene i

sportslig utvalg innstiller skriftlig til styret. Prisen kan tildeles samme person flere ganger.


Årets gutt og jente

Prisen til årets gutt og jente kan deles ut til utøvere som har levert gode resultater evt. hatt stor

fremgang. Prisen skal tildeles en jente og en gutt i aldersgruppen 11 år til og med 16 år. Vinner av

beste sportslige prestasjon kan ikke nomineres. Sportslig utvalg innstiller skriftlig, med begrunnelse,

en jente og en gutt til styret. Prisen kan tildeles samme person mer enn en gang.


Trenernes pris

Trenerens pris er en åpen kategori hvor det kan vektlegges framgang i treningsarbeid, bidrag i

treningsgruppene, deltagelse i klubbarbeid som dugnader, trening av yngre løpere, spesielle

enkelthendelser osv. Trenerne i de aktuelle gruppene nominerer sin kandidat med begrunnelse og

leverer til styret som avgjør hvem som skal få prisen. Prisen kan tildeles samme person mer enn en

gang.


Utmerkelsene bestod i sesongen 2015/16 av gavekort på henholdsvis 800,- til beste sportslige

prestasjon og 500,- til de øvrige.


Styret kan også velge å dele ut ytterligere priser/utmerkelser/oppmuntringer til personer som har

utmerket seg i løpet av sesongen.


Vedtatt på styremøte 20.06.2016