Larvik Ski ønsker å ha klare regler som føles rettferdige for alle.

Disse retningslinjene ble vedtatt på styremøte 20.06.2016 og revidert av styret 09.12.2020.


Startkontingenter 

 • Larvik Ski dekker startkontingenten for alle løpere. Dette gjelder terminfestede renn med unntak av turrenn. 

 • Utøvere med landslag/teamavtaler kan søke styret om dispensasjon for å gå med annet tøy. 

 • For å få dekket startkontingent må man ha betalt medlems kontingent. Løpere som uteblir fra renn må selv betale startavgiften. Unntak fra dette er sykdom.  

 • Løpere som etteranmelder seg må selv betale startkontingent.  


Samlinger 

Årsmøtet vedtar hvert år en viss sum som skal gå til dekning av utgifter knyttet til samlinger i regi av Larvik Ski. Trenere i de ulike gruppene søker styret om dekning for samlinger. Søknad skal sendes inn i god tid før samling. 


Reise og oppholdsutgifter 

Det gis støtte til reise- og oppholdsutgifter på følgende renn: 

 • Hovedlandsrennet (15-16 år) 

 • Norges cup og NM Junior 

 • Norges cup og NM Senior 

 • Skandinavisk cup senior 

 

 • Det gis støtte på inntil kr 800,- pr døgn ved deltakelse på disse arrangementene. Støtte gis fra dagen før rennet starter til siste dag på rennet.  

 • Det er anledning å søke styret om støtte til andre renn, søknad må sendes i god tid, og skal være behandlet før det aktuelle rennet. 

 • Klubben oppnevner en leder til renn med flere enn to deltakere. Leder får dekket sine utgifter i helhet. Leders oppgave er å koordinere reise og overnatting, samt sørge for all nødvendig organisering og booking. 

 • For å få støtte til reise og oppholdsutgifter må utøvere stille i Larvik Ski sitt overtrekkstøy samt konkurransedrakt. Utøvere med landslag/teamavtaler kan søke styret om dispensasjon for å gå med annet tøy. 

 • Utøver må ha gjennomgått Antidoping Norge sin renutøver modul www.renutover.no 


For sesongen 2022/2023 støtter klubben 60% av kostnader til skipreparering for de samme rennene.
Skilisens 

Utøvere som har fylt 13 år må ha skilisens. Denne betales av utøveren selv. Første gangs skilisens bestilles via klubbens lisensansvarlig. Deretter blir den automatisk fornyet hvert år med giro til utøveren.


Dugnad 

Foresatte som har utøvere i Larvik Ski må regne med å delta i dugnad som bla hjelpe til ved arrangement, loddsalg og rydding av løyper. 


Styret, Larvik Ski. 09.12.2020.