Innkalling til årsmøte i Larvik ski

Postet av Larvik Ski den 11. Feb 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik ski.

Årsmøtet avholdes den 22.3.2017 kl. 1800 på Sky Skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.3.2016 til orjan.jordbru@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.larvikski.no.

Saksdokumenter:

Saksliste

Årsberetning

Regnskap 2016

Balanse 2016

Noter

Omorganisering

Budsjett 2017

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.