Innkalling til årsmøte i Larvik Ski

Postet av Larvik Ski den 27. Feb 2018


Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik Ski.

Årsmøtet avholdes den 21. mars kl. 19 på Sky skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til lb@fritzoeeiendom.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner dere her

Saksliste Årsmøte 2017

Årsberetning 2017

Balanserapport

Budsjett 2018 og budsjett mot resultat 2017

Valgkomiteens innstilling

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.