Innkalling til årsmøte i Larvik Ski

Postet av Larvik Ski den 6. Mar 2019

https://www.larvikski.no/wp-content/uploads/2019/06/LarvikSki-logo.png

Til medlemmene i Larvik Ski


Larvik, 1. mars 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik Ski.

Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19 på Sky skole.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til lb@fritzoeeiendom.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene

senest én uke før årsmøtet på Larvik Ski sine facebooksider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.