Årsmøtet den 2. juni blir digitalt - På Teams

Postet av Larvik Ski den 26. Mai 2021

Årsmøtet gjennomføres kl 19-21. Følg linken for å delta. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI2NzZkZjYtZGNjYS00ZDk2LTk0NDYtZDc0ZTc5NDkwZmY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22c8ff7503-2616-4127-83f0-ea59c49ca762%22%7d

Alle sakspapirer ligger her: https://www.larvikski.no/blog/post/172139/innkalling-til-arsmote-i-larvik-ski%c2%a0-%c2%a0motet-blir-digitalt?ispage=true


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.