//Økonomiske retningslinjer
Økonomiske retningslinjer 2018-04-22T14:10:17+02:00

Larvik Ski ønsker å ha klare regler som føles rettferdige for alle. Disse retningslinjene ble vedtatt på
styremøte 20.06.2016.

Startkontingenter:

 • Larvik Ski dekker startkontingenten for alle løpere. Dette gjelder terminfestede renn med
  unntak av turrenn.
 • Utøvere skal stille i Larvik ski sitt overtrekkstøy samt konkurransedrakt for å få dekket
  startkontingent. Utøvere med landslag/teamavtaler kan søke styret om dispensasjon for å gå
  med annet tøy.
 • For å få dekket startkontingent må man ha betalt medlems kontingent. Løpere som uteblir
  fra renn må selv betale startavgiften. Unntak fra dette er sykdom. Løpere som etteranmelder seg må selv betale startkontingent.

Samlinger:

Årsmøtet vedtar hvert år en viss sum som skal gå til dekning av utgifter knyttet til samlinger. Trenere
i de ulike gruppene søker styret om dekning for samlinger. Enkeltutøvere kan også søke styret om
dekning av utgifter. Søknad skal sendes inn i god tid før samling.

Reise og oppholdsutgifter

Det gis støtte til reise og oppholdsutgifter på følgende renn:

 • Hovedlandsrennet (15-16 år)
 • Norges cup og NM Junior
 • Norges cup og NM Senior
 • Skandinavisk cup senior

Det gis støtte på inntil 800,- pr døgn ved deltakelse på disse arrangementene. Støtte gis fra
dagen før rennet starter til siste dag på rennet.

Det er anledning å søke styret om støtte til andre renn, søknad må sendes i god tid, og skal være
behandlet før det aktuelle rennet.

Klubben oppnevner en leder til renn med flere enn to deltakere. Leder får dekket sine utgifter i
helhet. Leders oppgave er å koordinere reise og overnatting, samt sørge for at alt som skal
bookes blir booket.

For å få støtte til reise og oppholdsutgifter må utøvere stille i Larvik ski sitt overtrekkstøy samt
konkurransedrakt. Utøvere med landslag/teamavtaler kan søke styret om dispensasjon for å gå
med annet tøy.

Utøver må ha gjennomgått Antidoping Norge sin renutøver modul. www.renutover.no. Diplom
sendes til orjan.jordbru@gmail.com

Skilisens

Utøvere som har fylt 13 år må ha skilisens. Denne betales av utøveren selv. Første gangs skilisens
bestilles via klubbens lisensansvarlig. Deretter blir den automatisk fornyet hvert år med giro til
utøveren